THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO

January 5, 2017 January 5, 2017

THÔNG BÁO V/v Thay đổi logo và slogan Công ty Kính gửi: Quý khách hàng, Đối tác và toàn thể CBNV Công Ty TNHH Công Nghệ Chống Giả DAC. Sau 06 năm sử dụng logo cũ, để đẩy mạnh việc nhận dạng thương hiệu, khẳng định vị thế trên thị trường, tránh gây...

Hotline: 090 147 1866

Skype: