Phương thức truy vấn thống...

Hệ thống cung cấp các phương thức cho người sử dụng dễ dàng truy vấn thông tin về sản phẩm đã được dán tem chống giả kỹ thuật số DAC qua các phương thức sau:

1. Phương thức truy vấn qua tổng đài thoại 1900545493:
CÁCH THỨC TRA CỨU THÔNG TIN SẢN PHẨM QUA TỔNG ĐÀI THOẠI 1900545493
Bước 1:Cạo lớp phủ(bạc) trên tem để lấy mã an ninh của sản phẩm.
Bước 2: Gọi điện đến tổng đài 1900545493, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã an ninh của sản phẩm.
Bước 3: Nhập mã an ninh của sản phẩm kết thúc bằng phím #, hệ thống sẽ thông báo kết quả truy vấn cho bạn.

2. Phương thức tra cứu thông tin qua tin nhắn SMS
CÁCH THỨC TRA CỨU THÔNG TIN SẢN PHẨM QUA TỔNG TIN NHẮN 8099
Bước 1: Cạo lớp phủ (bạc) trên tem để lấy mã an ninh của sản phẩm.
Bước 2: Soạn tin nhắn theo mẫu: DAC <khoảng cách> Mã an ninh của sản phẩm rồi gửi đến 8099.
Hệ thống sẽ gửi trả một tin nhắn thông báo kết quả truy vấn sản phẩm.

3. Phương thức tra cứu thông tin trên website
CÁCH THỨC TRA CỨU THÔNG TIN SẢN PHẨM QUA WEBSITE HTPP://TEMCHONGGIA.COM.VN
Bước 1: Cạo lớp phủ(bạc) trên tem để lấy mã an ninh của sản phẩm.
Bước 2: Sử dụng tính năng ”Truy vấn ” trên website, nhập mã an ninh của sản phẩm vào ô text và nhấn nút ”Truy vấn”.
Hệ thống sẽ hiển thị trang thông báo kết quả về thông tin của sản phẩm bạn vừa tra cứu.

Hotline: 0988 714 601

Skype: